หน้าแรก นานาสาระ สมัครสมาชิก วิธีการสั่งซื้อ ติดต่อเรา
 
ประกันภัยรถยนต์
พรบ. รถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ชำระภาษี / ต่อทะเบียนรถยนต์
ประกันภัยประเภทอื่นๆ
ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัยการเดินทาง ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ประกันรถมอเตอร์ไซค์ 3+ ประกันรถมอเตอร์ไซค์หาย
บริการอื่นๆ
ประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษี
HOTLINE :
(081) 567-0709
(085) 484-2882
ยินดีให้คำปรึกษาทุกปัญหาเรื่องประกัน
ใบอนุญาตเลขที่
5504009592
 
ประกันชั้น 1 วิริยะประกันภัย - อัตราเบี้ยประกันภัยต่ออายุ MERCEDES-BENZ "ซ่อมห้าง"


รุ่น A-CLASS, B-CLASS, C-CLASS ขนาดไม่เกิน 2,000 ซีซี


รุ่น A-CLASS, B-CLASS, C-CLASS ขนาดเกิน 2,000 ซีซี


รุ่น E-CLASS ขนาดไม่เกิน 2,000 ซีซี


รุ่น E-CLASS ขนาดเกิน 2,000 ซีซี


รุ่น S-CLASS และ NICHE MODEL - CLK, SLK ขนาดไม่เกิน 2,000 ซีซี


รุ่น S-CLASS และ NICHE MODEL - CLK, SLK, CLS, SL ขนาดเกิน 2,000 ซีซี

หากต้องการทราบอัตราเบี้ยประกันสำหรับทุนประกันภัยที่แตกต่างจากตารางข้างต้น สามารถสอบถามได้