หน้าแรก นานาสาระ สมัครสมาชิก วิธีการสั่งซื้อ ติดต่อเรา
 
ประกันภัยรถยนต์
พรบ. รถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ชำระภาษี / ต่อทะเบียนรถยนต์
ประกันภัยประเภทอื่นๆ
ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัยการเดินทาง ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ประกันรถมอเตอร์ไซค์ 3+ ประกันรถมอเตอร์ไซค์หาย
บริการอื่นๆ
ประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษี
HOTLINE :
(081) 567-0709
(085) 484-2882
ยินดีให้คำปรึกษาทุกปัญหาเรื่องประกัน
 
ประกันรถมอเตอร์ไซค์หาย / ประกันภัยโจรกรรมจักรยานยนต์ (MOTORCYCLE THEFT INSURANCE)
ประกันภัยโจรกรรมจักรยานยนต์ ให้ความคุ้มครองการสูญหายของรถทั้งคัน เนื่องจากการโจรกรรม เช่น ลักทรัพย์, ชิงทรัพย์, ปล้นทรัพย์ นอกจากนี้ ยังคุ้มครองกรณีรถเสียหายโดยสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ หากเกิดเหตุผู้เอาประกันจะได้รับค่าสินไหมตามทุนประกันเต็มจำนวน ตามที่ระบุในหน้ากรมธรรม์

เอกสารประกอบการรับประกันภัยโจรกรรมรถจักรยานยนต์
1. สำเนาใบเสร็จรับเงินซื้อขายรถจักรยานยนต์ (รถใหม่) หรือ สำเนาทะเบียนรถจักรยานยนต์
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน/ เซ็นรับรอง
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เอาประกัน/ เซ็นรับรอง

ประกันภัยโจรกรรมจักรยานยนต์ - VESPA

หมายเหตุ : กรณีรถเสียหายโดยสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ ต้องเสียหายเกินกว่า 70% ของทุนประกันภัย

ประกันภัยโจรกรรมจักรยานยนต์ - KAWASAKI

หมายเหตุ : กรณีรถเสียหายโดยสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ ต้องเสียหายเกินกว่า 80% ของทุนประกันภัย

ประกันภัยโจรกรรมจักรยานยนต์ - Yamaha Tricity

หมายเหตุ : กรณีรถเสียหายโดยสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ ต้องเสียหายเกินกว่า 80% ของทุนประกันภัย