หน้าแรก นานาสาระ สมัครสมาชิก วิธีการสั่งซื้อ ติดต่อเรา
 
ประกันภัยรถยนต์
พรบ. รถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ชำระภาษี / ต่อทะเบียนรถยนต์
ประกันภัยประเภทอื่นๆ
ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัยการเดินทาง ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ประกันรถมอเตอร์ไซค์ 3+ ประกันรถมอเตอร์ไซค์หาย
บริการอื่นๆ
ประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษี
HOTLINE :
(081) 567-0709
(085) 484-2882
ยินดีให้คำปรึกษาทุกปัญหาเรื่องประกัน
 
ชำระภาษี / ต่อทะเบียนรถยนต์
อัตราค่าบริการต่อภาษีรถยนต์

เอกสารจำเป็นที่ต้องใช้
 • เล่มทะเบียนหรือสำเนาทะเบียนรถ พร้อม พรบ.
 • รายการเสียภาษี

เงื่อนไขการให้บริการต่อภาษีออนไลน์
 • ประเภทรถที่ให้บริการชำระภาษี
  - รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
  - รถตู้ รถโดยสารส่วนบุคคล
  - รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
  - รถจักรยานยนต์
 • รถยนต์ที่จดทะเบียนไม่เกิน 7 ปี / รถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนไม่เกิน 5 ปี
 • รถที่ค้างชำระภาษีไม่เกิน 3 ปี และชำระภาษีก่อนหมดอายุล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน