หน้าแรก นานาสาระ สมัครสมาชิก วิธีการสั่งซื้อ ติดต่อเรา
 
ประกันภัยรถยนต์
พรบ. รถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ชำระภาษี / ต่อทะเบียนรถยนต์
ประกันภัยประเภทอื่นๆ
ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัยการเดินทาง ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ประกันรถมอเตอร์ไซค์ 3+ ประกันรถมอเตอร์ไซค์หาย
บริการอื่นๆ
ประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษี
HOTLINE :
(081) 567-0709
(085) 484-2882
ยินดีให้คำปรึกษาทุกปัญหาเรื่องประกัน
 
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
สินมั่นคงประกันภัย - ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 / (รถเก๋ง และ รถกระบะมีแค็ป)


สินมั่นคงประกันภัย - ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3 รวม พรบ. และ PA / SAVE & SAFE
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) สำหรับรถเก๋ง & รถกระบะ 200,000 บาท และรถตู้ 100,000 บาท


อาคเนย์ประกันภัย - ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 / DIAMOND


อาคเนย์ประกันภัย - ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 รวม พรบ. / SILVER


อาคเนย์ประกันภัย - ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 รวม พรบ. / GOLD


LMG ประกันภัย - ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 รวม พรบ. / SUPER SAVE


LMG ประกันภัย - ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 รวม พรบ. / MIN PACKAGE


LMG ประกันภัย - ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 รวม พรบ. / MED PACKAGE

หมายเหตุ : สามารถโอนส่วนลดประวัติดีได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 20%

LMG ประกันภัย - ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 รวม พรบ. / MAX PACKAGE

หมายเหตุ : สามารถโอนส่วนลดประวัติดีได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 30%